سال مهار تورم و رشد تولید
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
EN
قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی
 

 

 
قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران

ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران (‌هیأت امنای ارزی) که در این قانون «‌هیأت» نامیده خواهد شد‌ به صورت نهاد عمومی غیر دولتی فعالیت می‌نماید.

ماده 2 - تعداد اعضای هیأت پنج نفر می‌باشد که توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوند.

‌تبصره - اعضای هیأت در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رئیس از بین خود تعیین می‌نمایند.

ماده 3 - اهداف هیأت به شرح زیر می‌باشد:

‌الف - ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور و بی‌نیاز کردن کشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از کشور.

ب - کاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماریهای بیماران یاد شده در بند فوق.

پ - صرفه‌جویی ارزی.

ماده 4 - وظایف و اختیارات هیأت در چارچوب اهداف فوق به شرح زیر می‌باشند:

‌الف - ایجاد هر گونه تسهیلات برای واحدهای درمانی داخل کشور و تجهیز آنها.

ب - بهبود کیفی و کمی امکانات مراکز آموزشی و درمانی داخل کشور.

پ - اعزام متخصصان پزشکی و پیرا پزشکی و حرفه‌های وابسته برای دوره‌های آموزشی.

‌تبصره - شرایط انتخاب اشخاص اعزامی و تعیین مصادیق آن بر عهده هیأت امناء می‌باشد.

ت - زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات و امکانات در خصوص موارد ذکر شده در بندهای (‌الف) ، (ب) و (پ) این ماده برای ساخت و سرمایه‌گذاری در تولید در حد امکان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 5 - اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور (‌اعم از ریالی و ارزی) به صورت کمک ، به طور مستقیم توسط خزانه به حساب هیأت‌واریز می‌شود و مصرف آن تابع مقرراتی است که توسط هیأت با اخذ نظر از وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 6 - واردات و خروج موقت یا دائم تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (‌یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از‌کشور برای هیأت امناء بدون سپردن تضمین بلامانع است. هیأت امناء گزارش وسائل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و‌سازمان انرژی اتمی ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعد را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال‌می‌کند. دانشکده‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند مفاد آیین نامه‌ای را که به پیشنهاد‌هیأت امناء به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجراء نمایند.

تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوط که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تأیید وزارتخانه مزبور‌وارد می‌شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین سازمان بهزیستی از جمله صندلی چرخدار در صورت موافقت‌دولت از معافیت مذکور در بند مربوط به هیأت امناء برخوردار خواهد بود.

هیأت امناء می‌تواند برای راه‌اندازی واحدهای مربوط به خود و مراکز‌بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای توسعه یافته با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران پایوران مورد لزوم را استخدام‌نماید.

دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون امور بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس در جلسات هیأت‌امناء به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیأت امناء نظارت خواهند کرد.

‌هیأت امناء موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش کلی مربوط به عملکرد خود را به کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 7 - پرداختها و دریافتها و واردات و ارسال قطعات مصرفی هیأت به خارج از کشور، از هر گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، بیمه محلی ،‌ثبت سفارش و پرداخت مابه‌التفاوت معاف است.

ماده 8 - آیین نامه داخلی هیأت امناء توسط آن هیأت تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

تاریخ تصویب 1378/9/21

تاریخ تایید شورای نگهبان 1378/9/28

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/05/18
تعداد بازدید:
1844
Powered by DorsaPortal