سال مهار تورم و رشد تولید
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
EN
امور قراردادها

واحد امور حقوقی و قراردادها

هدایت، کنترل و برنامه ریزی فعالیت های مربوط به امور حقوقی و قراردادهای هیات امنا صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران

اهم وظایف :

1.     نظارت بر تهیه و تنظیم و ایجاد مدارک مختلف مورد نیاز جهت اقامه دعوی یا دفاع از منافع هیات امنا در مراجع مختلف قضایی در ارتباط با سازمانهای دولتی ،موسسات خصوصی و یا افراد 

2.     نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در هیات امنا 

3.     بررسی و تأیید اسناد قراردادی ،مالی ،ملکی ، بیمه ،مالیاتی ، در ارتباط با فعالیت های هیات امنا

4.     ارائه مشورتهای لازم به مسئولین هیات امنا در تهیه آئین نامه های داخلی شرکت در صورت لزوم 

5.     ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم در زمینه روشها و دستورالعملهای قراردادی ، قوانین و مقررات و سیاست های مالی هیات امنا به کارکنان تحت سرپرستی و هدایت آنها در انجام امور محوله

6.     حضور در دفاتر اسناد رسمی بمنظور امضاء ذیل اسناد و اوراق به خرید اموال ،اجاره ، صلح و غیره در موارد مورد نیاز 

7.     هدایت و هماهنگی فعالیت های گروهی از کارکنان بمنظور عقد قراردادهای خرید تجهیزات پزشکی، ساختمانی ، فنی ، خدماتی و عملیاتی مطابق مقررات و روشهای هیات امنا و قوانین و مقررات دولتی 

ساختار:

مدیر واحد حقوقی : آقای دکتر حامد صداقت گویان 

کارشناس حقوقی : آقای حمید اکبری

کارشناس حقوقی :آقای  مهدی شریف

کارشناس حقوقی : خانم عاطفه افکاری

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/15
تعداد بازدید:
1063
Powered by DorsaPortal