1399/04/23
Fa En
ورود

خدمات

صفحه اصلی خدماتگروه کالایی سرمایه‌ای

گروه کالایی سرمایه‌ای

گروه کالایی سرمایه‌ای
تاریخ :

1398/08/11

هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران با توجه به  اهداف و وظایف تکلیف شده به این هیات در مواد 3 و 4 قانون تشکیل هیات امنا در خصوص ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور، ايجاد هر گونه تسهيلات براي واحدهاي درماني داخل كشور و بهبود کمی و کیفی امکانات مراکز آموزشی و درمانی داخل کشور، با توجه به نیاز سنجی و اولویت بندی ارائه شده از سوی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و با در نظر داشتن نظام سطح بندی خدمات درمانی  تعریف شده از سوی این معاونت، همچنین با لحاظ کردن استانداردهای تعریف شده از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، نسبت به تامین  اقلام سرمایه ای مورد نیاز جهت تجهیز مراکز جدیدالاحداث و باز تجهیز مراکز موجود از طریق برگزاری فرآیندهای رقابتی منتج از  الزامات قانون برگزاری مناقصات اقدام نموده است. تامین این اقلام توسط هیئت امنا، دارای فواید زیر می باشد:

منافع و مزایای مدیریت تامین  تجهیزات سرمایه ای توسط هیات امنا به شرح ذیل می باشد :

       الف -تسریع در روند تامین تجهیزات

       ب- کاهش قیمت تجهیزات ناشی از ایجاد فضای سالم و رقابتی مابین شرکت های سازنده تجهیزات

       ج-دست یابی به بهترین کیفیت دستگاه های تامین شده با توجه به انجام بررسی های کارشناسی در هیات امنا

        د- جلب مشارکت شرکت های تولید کننده داخلی و دانش بنیان

     ه-افزایش سهم تولیدات باکیفیت داخلی در تامین نیازهای نظام سلامت

       و- جلب مشارکت شرکت های خصوصی نماینده کمپانی های سازنده تجهیزات پزشکی در ایران

       ز- مدیریت بهینه اعتبارات تخصیص یافته به نظام سلامت با توجه به محدودیتهای اعتباری

 

 

شایان توجه است که هیات امناء در همه فرآیندهای تامین کالایی یاد شده، صرفا در قالب یک نهاد تسهیل گر و هماهنگ کننده به عنوان حلقه اتصال مابین نیازهای حوزه های تخصصی وزارت بهداشت ، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی وابسته و زنجیره تامین کالا و خدمات بخش خصوصی از طریق برگزاری بیش از 700 فقره مناقصه و جلب مشارکت بیش از 170 شرکت بخش خصوصی (مشتمل بر شرکت های خصوصی نماینده کمپانی های سازنده خارجی و بیش از 70 شرکت تولید کننده داخلی و دانش بنیان اقدام نموده و در هیچ یک از فرایندهای خرید هیات امناء ، شرکت های تابعه هیات یا تابعه وزارت بهداشت به عنوان شرکت کننده حضور نداشته اند. 

 

شایان توجه است که هیات امناء از بین حدود 2000 قلم تجهیزات سرمایه‌ای ، تنها درخصوص حدود 110 قلم اقلام راهبردی اعلام شده بر اساس نیاز سنجی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت(5درصد کل تجهیزات سرمایه ای) اقدام به تامین کالا  نموده است.

 

برای سال 1398، هیات امنای صرفه جویی ارزی با توجه به محدودیت منابع اعتباری ارزی و ریالی در اختیار نظام سلامت و لزوم رعایت حداکثری جوانب صرفه و صلاح کشور، مبادرت به انجام اقدامات ذیل نموده است:

  • نیازسنجی تجهیزات سرمایه ای دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی سراسر کشور
  • تجمیع و اصلاح نیازسنجی ها با همکاری معاونت محترم درمان وزارت متبوع براساس نظام سطح بندی مراکز
  • تطبیق نیازسنجی ها با منابع اعتباری موجود با همکاری معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع
  • تهیه و تدوین روکش تجمیعی نیازهای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور به تفکیک دانشگاه ها تایید شده توسط معاونت محترم درمان، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع و ریاست دانشگاه

 

فایل ها