1399/03/09
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارطرح کنترل فشار خون در هیات امنای صرفه جویی ارزی

طرح کنترل فشار خون در هیات امنای صرفه جویی ارزی
تاریخ :

1398/03/27

طرح کنترل فشار خون در هیات امنای صرفه جویی ارزی

پرسنل هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا با اندازه گیری فشارخون خود و ثبت در سامانه سلامت به این کمپین پیوستند.

به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران پرسنل این مجموعه روز گذشته مورخ 26 خرداد با اندازه گیری فشارخون خود و ثبت در سامانه سلامت به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا پیوستند.

 

فایل ها