1399/03/09
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارنشست هیات امنای صرفه جویی ارزی با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نشست هیات امنای صرفه جویی ارزی با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
تاریخ :

1398/03/01

نشست هیات امنای صرفه جویی ارزی با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران نشست مشترکی را با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران نشست مشتر‌ک‌ رئیس هیات امنا با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خصوص تامین تجهیزات این دانشگاه مورخ ۱ خرداد ۹۸ در مجموعه هیات امنا برگزار شد.

فایل ها