1398/12/06
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارقابل توجه دانشگاه‌های علوم پزشکی

قابل توجه دانشگاه‌های علوم پزشکی
تاریخ :

1398/02/25

قابل توجه دانشگاه‌های علوم پزشکی

 

اطلاعیه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران برای دانشگاه های علوم پزشکی در متن ذیل توضیح داده شده است.


هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در راستای اجرای تکالیف قانونی خود نسبت به اصلاح فرمت فاکتورهای فروش این هیات بر حسب فرمت مورد تایید امور مالیاتی اقدام نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید جهت تسریع و تسهیل در روند صدور فاکتورهای اقلام درخواستی نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به آن دانشگاه محترم، مراکز درمانی وابسته و بیماران ارجاع شده به این هیات مطابق فهرست ذیل اقدام عاجل صورت پذیرد:

اشخاص حقوقی: نام مرکز ، آدرس، کدپستی، شناسه ملی و کد اقتصادی

اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، به همراه داشتن کپی

فایل ها