1399/05/14
Fa En
ورود

خدمات

صفحه اصلی خدمات

لیست خدمات

تاریخ : 1399/04/30
فرآیند تامین کالا    گروه تجهیزات هتلینگ    گروه تجهیزات سرمایه ایی  
تاریخ : 1394/11/24
سایر فعالیت های هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران   1. هيات امناي صرفه جويي ارزی در
تاریخ : 1394/11/21
باتوجه به اهداف عالیه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران درخصوص ایجاد زمینه معالجه همه بیما
تاریخ : 1394/11/21
اولین مورد پیوند کلیه در جهان، در 17 ژوئن سال 1950 توسط دکتر ریچارد لاور در بیمارستان ماری در شهر
1 2