1399/04/15
Fa En
ورود

خدمات

صفحه اصلی خدماتاقلام مرتبط با هتلینگ

اقلام مرتبط با هتلینگ

اقلام مرتبط با هتلینگ
تاریخ :

1398/12/04

طرح تحول نظام سلامت طرحی برای بهبود سیستم‌های سلامت ایران است که از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان‌های وزارت بهداشت آغاز به کار کرد.تحول در نظام سلامت با سه رویکرد:

 

  • حفاظت مالی از مردم
  • ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت
  • ارتقای کیفیت خدمات 

 

یکی از اهداف اصلی طرح تحول نظام سلامت، افزایش سطح رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 

سهم عمده رضایتمندی بیماران ، متاثر از کیفیت و تنوع خدمات هتلینگ و رفتار کارکنان بیمارستان ها می‌باشد.

 

بیمارستانهای مشمول برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ مکلف بوده اند حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از دریافت اعتبار مربوطه، شرایط لازم برای اخذ رتبه 3 ستاره را از طریق بهبود شرایط مراقبت از بیمار ، شامل موارد ذیل کسب نماید:

 

الف – تعداد و کیفیت تخت های بستری

ب - میز غذای بیمار

ج - پایه سرم

د - کیفیت تشک، پتو، ملحفه و بالش

ه - تعداد و محل قرارگیری ویلچر، برانکارد و انتقال بیمار در بیمارستان

و - تجهیزات مربوط به تخت

ز - کیفیت و تنوع غذای بیمار

ح - پرده، پاراوان و انواع جداکننده‌ها

ط - فضای فیزیکی اتاق

ی - نیروی انسانی مراقبت بیمار

 

در همین راستا هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت تامین ملزومات مرتبط با هتلینگ نظیر تخت (بستری، احیاء، زایمان، ویژه و تخت جراحی)  تشک، میز غذا، لاکر، پله کنارتخت،  پایه سرم و برانکارد اقدام به برگزاری بیش از 170 مناقصه نمود.

 

فایل ها