1398/12/01
Fa En
ورود

خدمات

صفحه اصلی خدماتاقلام مرتبط با هتلینگ

اقلام مرتبط با هتلینگ

اقلام مرتبط با هتلینگ
تاریخ :

1398/08/11

طرح تحول نظام سلامت طرحی برای بهبود سیستم‌های سلامت ایران است که از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان‌های وزارت بهداشت آغاز به کار کرد.تحول در نظام سلامت با سه رویکرد:

حفاظت مالی از مردم

ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت

و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می‌شود 

یکی از اهداف اصلی طرح تحول نظام سلامت، افزایش سطح رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

  • سهم عمده رضایتمندی بیماران ، متاثر از کیفیت و تنوع خدمات هتلینگ و رفتار کارکنان بیمارستان ها می باشد.
  • یکی از برنامه های طرح اصلی تحول نظام سلامت در راستای افزایش سطح رضایتمندی بیماران ، برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.
  • حداقل 250 نفر ساعت بازدید از کارخانجات تولید کنندگان این اقلام توسط کارشناسان تجهیزات پزشکی این هیات در شهرهای اصفهان، تبریز، کرج و تهران صورت پذیرفته است و نیز 240 نفر ساعت در طی 8 مناقصه و 16 جلسه (مرحله اول و دوم) مناقصات در جلسات حضور بهم رسانده اند.

 

  • بیمارستانهای مشمول برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ مکلف بوده اند حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از دریافت اعتبار مربوطه، شرایط لازم برای اخذ رتبه 3 ستاره را از طریق بهبود شرایط مراقبت از بیمار ، شامل موارد ذیل کسب نماید:

 

الف – تعداد و کیفیت تخت های بستری

ب - میز غذای بیمار

ج - پایه سرم

د - کیفیت تشک، پتو، ملحفه و بالش

ه - تعداد و محل قرارگیری ویلچر، برانکارد و انتقال بیمار در بیمارستان

و - تجهیزات مربوط به تخت

ز - کیفیت و تنوع غذای بیمار

ح - پرده، پاراوان و انواع جداکننده‌ها

ط - فضای فیزیکی اتاق

ی - نیروی انسانی مراقبت بیمار

 

در همین راستا هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت تامین ملزومات مرتبط با هتلینگ نظیر تخت بستری بیمار و ملحقات آن، تشک، میز غذا، لاکر، پله کنارتخت،  پایه سرم و برانکارد اقدام به برگزاری مناقصه نمود.

همچنین  جهت کسب اطمینان از  دست یابی به بهترین کیفیت  قابل حصول، هیئت امنا با فراخوان شرکت های بازرسی مورد تایید موسسه استاندارد و دریافت استعلام قیمتی، شرکت بهیار گستر صدر رابه عنوان مشاور هیئت در زمینه بازرسی از شرکتهای تولیدکننده اقلام هتلینگ، انتخاب نمود. این شرکت با طراحی برنامه بازرسی به صورت مداوم و موردی، خطوط تولید شرکتهای متقاضی شرکت در مناقصات اقلام هتلینگ را از لحاظ بررسی اصالت تولید و تطابق کیفیت کالاهای تولیدی با مشخصات مورد نظر هیئت امنا مورد تحقیق و تفحص قرار داد.

فایل ها