1401/04/16
Fa En
ورود

خدمات

صفحه اصلی خدماتپیوند ریه

پیوند ریه

پیوند ریه
تاریخ :

1398/03/19

باتوجه به اهداف عالیه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران درخصوص ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور، بی نیاز کردن کشور از اعزام بیمار به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی در زمینه هزینه درمانی بیماران، همچنین  سیاست گذاری انجام شده درخصوص حمایت این هیات از انواع پیوندها در راستای تحقق اهداف فوق الذکر، هیئت امنا طی ده سال گذشته(1388- 1397)، از 121 عمل پیوند ریه حمایت به عمل آورده است:

  1. نخستین پیوند ریه در جهان در تاریخ 11 ژوئن 1963 توسط دکتر جیمز هاردی در مرکز پزشکی دانشگاه می سی سی پی به انجام رسید ، اما بیمار 18 روز بعد بر اثر نارسایی کلیه درگذشت .
  2. به دلیل بروز عوارض متعدد بعد از انجام پیوند ریه انجام این پیوند تا اواخر دهه هفتاد میلادی ، با موفقیت چندانی همراه نبود .در دهه هشتاد میلادی ، با معرفی داروهای جدید سرکوبگر ایمنی- به ویژه سیکلوسپورین - و تکنیک های جراحی نوین ، هم چنین بهبود روش های تهیه عضو و نیز تدوین استراتژی های یافتن بیمار مناسب، روند انجام اعمال پیوند ریه در سراسر جهان با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ به گونه ای که از سال 1990 تاکنون بیش از 25000 موردپیوند ریه در سراسر جهان انجام شده استدر سال‌های اخیر، تعداد پیوند ریه به حدود ۲۲۰۰ پیوند در هر سال افزایش یافته است که سالانه بیش از 1000 مورد عمل پیوند ریه در ایالات متحده آمریکا ، انجام می شود.
  3. براساس داده هاي منتشر شده توسط انجمن بين المللي پيوند قلب و ريه، ، ميزان بقاء يك و پنج ساله بيماران مورد پيوند ريه طی سالهاي 2000-2006 میلادی به ترتيب 81% و 54% گزارش شده است. هرچند كـه بقاء كوتاه مدت اين بيماران مشابه ساير پيوندها از جمله قلب وكبد است، اما بقاء دراز مدت پيوند ريه به دلیل ارتباط مستقیم فضای ریه با محیط خارج ، بسيار كمتر از ميزان بقاءدراز مدت ساير پيوندها است. به دليل راه داشتن ريه به محيـط بيرون، نـسبت به ساير پيـوندها، عفونتهاي تهديد كننده حيات بـا تعــداد وشدت بيشتر در بيمـاران پيوند ريه ايجاد مـيشـود و اخـتلال مزمن عملكـرد پيوند )برونشيوليت انسدادی( در اين بيمـاران بيش از ساير پيوندها اتفاق افتاده و بـا میزان مرگ ومیر  بـالايي نيـز همـراه است.
  4. در بررسی انجام شده بر روی ۳۳بيمار تحت پيوند ريه در بیمارستان مسیح دانشوری تهران طی سالهای 1379 - 1388 ، ميزان بقاء يك و پنج ساله بيماران كمتر از ميـزانهـاي گـزارش شـده توسـط مراكز بين المللي بوده که از علل تفاوت میزان بقا ی بیماران، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف حدود دو سوم علل پیوند ریه در دوره زمانی یاد شده در بیمارستان مسیح دانشوری مربوط به فیبروز ریه بوده است. از آنجـا كه بيماران مبتلا به فيبروز ريه هم در ليست انتظار و هم پس ازجـراحي پيوند داراي كمتـرين ميـزانهاي بقاء نسبت به سـايرعلل پيوند ريه هستند، پاييـن بودن ميـزان بقاء بيماران پيوندريه  در  اين مركز تا حد زيادي به دليل انجام پيوند ريـه در چنـين بيماراني است.

          ب مراقبتهای پس از جراحی پیوند، یکی دیگر از علل مهم بقاء در بیماران پیوند ریه می باشد.

          ج - سرانجام مي توان به خصوصيات فردي بيماران از نظر سطح تحصيلات، ويژگيهاي اقتصادی    اجتماعي و وضعيت روانپزشكي آنها به عنوان يكي از علل مهم در پيگيري معاينات روتين و نيز مصرف منظم داروها اشاره كرد. در مطالعه انجام شده در بیماران پیوند ریه بیمارستان مسیح  دانشوری چهاربيمار به دليل قطع داروهاي ضـروري پيونـد و عـدم پيگيـري مـنظم جهـتمعاينات روتين فوت شدند.

  1. اولین مورد عمل پیوند ریه موفق در ایران در سال 1379 توسط دکتر سید حسن احمدی و همکاران در بیمارستان حضرت  امام خمینی(ره ) تهران ، انجام شد. در حال حاضر، پيوند ريه در كشور، در سه مركز بيمارستان مسيح دانشوري و بيمارستان امام خميني (ره) تهران و بیمارستان امام رضاع)، انجام مي شود.مركز پيوند ريه بيمارستان مسيح دانشوري ، از سال 1379 ، زير نظر شوراي عالي پيوند دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، راه اندازي شده است و از آن سال تا پایان سال1397، تعداد  123  بيمار در این مركز ، تحت عمل پيوند ريه قرار گرفته اند كه از بين اعمال انجام شده ، بيشترين موارد مربوط به فيبروز ايديوپاتيك ريه ، برونشكتازي و COPD بوده است . همچنين از سال 1379 تاکنون 27 عمل پيوند ريه در بيمارستان حضرت امام خميني (ره) تهران و از سال 1395، چهارمورد عمل پیوند ریه در بیمارستان حضرت امام رضا(ع) مشهد انجام شده است .
  2. شایعترین بیماریهای ریه که در صورت عدم پاسخ به درمانهای دیگر ، کاندید عمل پیوند ریه می شوند ، عبارتند از :

الف فیبروز ریوی

ب بیماریهای انسدادی مزمن ریوی

ج افزایش فشار خون اولیه شریان ریوی

د فیبروز کیستیک

ه برونشکتازی

  1. مواردممنوعیت مطلق انجام پیوند ریه عبارتند از:

الف - وجود هم‌زمان چند بیماری مزمن (مثل نارسایی قلب، نارسایی کلیه، بیماری‌های کبدی)

ب -وجود عفونت (مانند ایدز و هپاتیت)

ج -ابتلاء یا درمان اخیر سرطان

ه - مشکلات روانی

و عفونت منتشر خونی( سپسیس)

  1. هزينه انجام پیوند یک ریه در ایالات متحده آمریکا ، بالغ بر 200/561 دلار و هزینه انجام پیوند دو ریه معادل 300/797 دلار تخمین زده می شود ، حال آنكه اين عمل در داخل كشورمان با حمایتهای وزارت بهداشت و هیات امنا ، با هزینه ای به مراتب کمتر در حال انجام است.
  2. هیات امنا ، جهت حمايت از رشد وتوسعه اعمال پيوند ريه در كشور ، به ازاي هر مورد عمل پيوند يك ريه ، مبلغ پنجاه ميليون ريال و به ازاي عمل پيوند دو ريه، مبلغ صد ميليون ريال به هزينه هاي هتلینگ بيمارستاني بيماران ، مساعدت می نمايد و به ازاي هر سه عمل پيوند ريه ، مبلغ صد ميليون ريال مساعدت تجهيزاتي به صورت خريد كالاهاي مصرفي يا سرمايه اي در اختيار مراكز پيوند قرار  می دهد.
  3. آمار اعمال پیوند ریه مورد مساعدت هیات امنا بین سال های 1388 تا 1397 در جدول و نمودار شماره یک ارائه شده است:

جدول شماره یک : تعداد اعمال پیوند ریه مورد مساعدت هیات امنا  از سال 1388 تا 1397

 

سال

سال 88

سال 89

سال90

سال91

سال 92

سال 93

سال 94

سال 95

سال 96

سال 97

تعداد پیوند

7

13

17

14

13

14

17

7

13

6

درصد افزایش 

42%-

85%

30%

21%-

7%-

7%

21%

142%-

85%

116%-

 

نمودار شماره یک : عملکرد ده ساله هیات امناء در زمینه حمایت از پیوند ریه(1388-1397) :

 

 

فایل ها