1400/01/27
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارارسال کیت‌های بیمارستان‌های ایلام، اهواز، آبادان، قزوین و ایرانشهر

ارسال کیت‌های بیمارستان‌های ایلام، اهواز، آبادان، قزوین و ایرانشهر
تاریخ :

1400/01/07

ارسال کیت‌های بیمارستان‌های ایلام، اهواز، آبادان، قزوین و ایرانشهر 


در راستای تامین نیاز مراکز درمانی سراسر کشور، کیت‌های تشخیص کووید ۱۹ بیمارستان‌های ایلام، اهواز، آبادان، قزوین و ایرانشهر نیز ارسال شد.


به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، از ابتدای تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ تاکنون زنجیره توزیع کیت کرونا قطع نشده و تمامی بیمارستان‌هایی که نیازمند کیت کرونا بوده تجهیز شده‌اند.


هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، روز گذشته مورخ ۵ فروردین ماه، کیت‌های تشخیص کووید ۱۹ بیمارستان‌های قزوین، ایرانشهر، آبادان، ایلام و اهواز را نیز تامین و تحویل نماینده دانشگاه‌های مربوطه داد.

فایل ها