1400/01/27
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارتامین کیت‌های تشخیص کرونا برای دانشگاه‌های علوم پزشکی هرمزگان و بوشهر

تامین کیت‌های تشخیص کرونا برای دانشگاه‌های علوم پزشکی هرمزگان و بوشهر
تاریخ :

1400/01/07

تامین کیت‌های تشخیص کرونا برای دانشگاه‌های علوم پزشکی هرمزگان و بوشهر

 

کیت‌های تشخیص کرونا برای دانشگاه‌های علوم پزشکی هرمزگان و بوشهر  توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی تامین شد.

به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، تست‌های استخراج ماده وراثتی به همراه تست‌های تشخیص مولکولی ویروس کرونا که تست‌های با کیفیت تولید داخل هستند در روز دوم فروردین ماه برای دانشگاه‌های علوم پزشکی هرمزگان و بوشهر توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تامین و تحویل نماینده دانشگاه‌های مربوطه شده است.


قابل ذکر بوده که هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران پیش از شروع سال جدید با برگزاری مناقصات متعدد فرآیند خرید کیت‌های کرونا را تکمیل و از تولیدکنندگان داخلی کیت‌های تشخیص کرونا را خریداری کرده تا نیاز مراکز درمانی در اسرع وقت تامین شود.

فایل ها