1400/01/27
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارتجهیز ۷ اتاق عمل جدید برای بیمارستان مسیح دانشوری

تجهیز ۷ اتاق عمل جدید برای بیمارستان مسیح دانشوری
تاریخ :

1399/12/19

توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران انجام شد:

 

تجهیز ۷ اتاق عمل جدید برای بیمارستان مسیح دانشوری

 

جراح قلب بیمارستان مسیح دانشوری گفت: ۷ اتاق عمل جدید توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیمارستان مسیح دانشوری تجهیز شده است.

 

به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، دکتر ضرغام حسین احمدی«جراح قلب بیمارستان مسیح دانشوری» با بیان این مطلب افزود: از مجموع ۷ اتاق عمل تجهیز شده یکی از آنها در حال حاضر خدمت رسانی و ۶ اتاق عمل دیگر در شرف راه‌اندازی هستند که همه آنها توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی تجهیز شده‌اند و این نهاد خوشبختانه طبق رسالتی که دارد به نوعی تجهیز کننده تمام سیستم‌های درمانی کشور بوده است.

 

وی ادامه داد: دریچه‌های بیولوژیک قلبی را هیات امنای صرفه جویی ارزی به قیمت مناسب خریداری می‌کند در صورتی که ارائه این خدمات در بیمارستان‌های غیر دولتی ۲ تا ۳ برابر قیمت است بنابراین اگر هیات امنای صرفه جویی ارزی نبود بسیاری از بیماران دارای مشکلات قلبی شده و به عبارتی دچار مرگ و نیستی می شدند.

فایل ها