1399/07/08
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارنشست ریاست هیات امنا با رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتر حیدری مقدم و رئیس انستیتو پاستور ایران

نشست ریاست هیات امنا با رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتر حیدری مقدم و رئیس انستیتو پاستور ایران
تاریخ :

1399/06/18

 

 نشست ریاست هیات امنا با رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتر حیدری مقدم و رئیس انستیتو پاستور ایران

 

نشست ریاست هیات امنا با رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتر حیدری مقدم و رئیس انستیتو پاستور ایران دکتر بیگلری با حضور جناب آقای محسن فتحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات امنای صرفه جویی ارزی روز گذشته مورخ ۱۷ شهریورماه برگزار شد.

فایل ها