1399/07/08
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارانتصاب مدیر حراست هیات امنای صرفه جویی ارزی

انتصاب مدیر حراست هیات امنای صرفه جویی ارزی
تاریخ :

1399/06/05

انتصاب مدیر حراست هیات امنای صرفه جویی ارزی

رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت طی حکمی مدیر حراست هیات امنای صرفه جویی ارزی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، دکتر نامدار عبداللهیان رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت طی حکمی آقای سید موسی حسینی را به عنوان مدیر حراست هیات امنای صرفه جویی ارزی منصوب کرد.

گفتنی است؛ روز دوشنبه مورخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ از زحمات سید مصطفی جوزی مدیر حراست پیشین هیات امنای صرفه جویی ارزی تقدیر شد.

فایل ها