1399/07/10
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارخرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانی

خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانی
تاریخ :

1398/10/29

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبرداد:

 

خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانیرئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با اشاره به خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانی گفت: تحریم‌های ظالمانه فرصتی را برای تولید کنندگان داخلی فراهم کرده تا با افزایش کیفیت تولیدات خود، نیاز کشور را در حوزه تجهیزات پزشکی نیز تامین کنند.به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران دکتر مهدی یوسفی، با بیان اینکه تاکنون ۵۴۰ دستگاه همودیالیز برای بیماران مبتلا به دیالیز توسط تولید کنندگان کشورمان تامین شده است، اظهار کرد: طی اولین قراردادی که هیات امنا با تولیدکنندگان ایرانی داشته ۵۴۰ دستگاه همودیالیز به هیات امنا تحویل داده شده است که بیش از ۲۰۰ دستگاه آن در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور توزیع شده است.

 

وی گفت: طبق آماری که دکتر جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرده است توزیع دستگاه‌های همودیالیز موجب شده تا به استانداردهای جهانی تعریف شده توسط سازمان بهداشت جهانی نزدیک شویم به این معنا که تعداد شاخص دستگاه به بیمار در بعضی مناطق از ۱ به ۸ رسیده بود و بعضی بیماران به جای هفته‌ای ۳ بار تنها هفته‌ای یکبار دیالیز می‌شدند که تاخیر در انجام دیالیز با عوارض تهدید کننده حیات همراه بود اما در حال حاضر توزیع دستگاه‌ به بیمار به حدود ۱ به ۴.۵ رسیده است یعنی هر ۴.۵ بیمار از یک دستگاه همودیالیز استفاده می‌کنند.

 

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد دوم هیات امنا با شرکت تولید کننده داخلی همودیالیز نیز تعداد ۵۴۰ دستگاه است که به محض دریافت برای مراکز درمانی دولتی ارسال می‌شود لذا با فراهم کردن تجهیزات و امکانات لازم تلاش می‌کنیم تا بیماران به رفاه و آسایش درمانی برسند.

فایل ها