1399/11/02
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارصرفه جویی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی با ریفربیش تجهیزات سرمایه‌ای / کاهش هزینه‌های بیمارستانی با پروژه بازچرخانی ۱۴۵۲ دستگاه پزشکی

صرفه جویی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی با ریفربیش تجهیزات سرمایه‌ای / کاهش هزینه‌های بیمارستانی با پروژه بازچرخانی ۱۴۵۲ دستگاه پزشکی
تاریخ :

1399/07/19

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران عنوان کرد:

 

صرفه جویی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی با ریفربیش تجهیزات سرمایه‌ای / کاهش هزینه‌های بیمارستانی با پروژه بازچرخانی ۱۴۵۲ دستگاه پزشکی

 

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: پروژه بازچرخانی ۱۴۵۲ قلم از تجهیزات سرمایه‌ای باحدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی ریالی

معادل ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ یورو صرفه جویی ارزی همراه خواهد بود و منجر به کاهش هزینه‌های بیمارستانی می‌شود.

دکتر مهدی یوسفی در مراسم افتتاح مرکز نوآوری ویتا که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری برگزار شد درباره جزئیات ریفربیش یا بازچرخانی

دستگاه‌های پزشکی سرمایه‌ای اظهار داشت: در تمام کشورها و حتی کشورهای اروپایی از ریفربیش یا بازچرخانی دستگاه‌ها استفاده می‌شود بنابراین در

کشورمان نیز با استفاده از ریفربیش می‌توان کارآفرینی را در جامعه ایجاد کرد و اگر نگاه و جهت دهی درست باشد همراه آن تولید و عدم وابستگی را به همراه

خواهد داشت چراکه در این راستا نیروهای قدری را داریم.

وی افزود: براساس برآوردهای اداره کل امور ملزومات و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درحال حاضر حدود ۱۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی سرمایه ای در

دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مراکز درمانی وابسته وجود دارند که حدود ۳۰ درصد این تجهیزات به ارزش تقریبی۳۵.۰۰۰ میلیارد ریال به دلایل مختلف از رده

مصرف خارج شده و در انبارهای دانشگاه ها و مراکز درمانی ، انباشته شده اند.

دکتر یوسفی خاطرنشان کرد: هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با توجه به تجربه موفق و رو به گسترش کشورهای توسعه یافته در انجام تعمیرات

اساسی ، ارتقاء ، بروزرسانی و بازآفرینی تجهیزات پزشکی سرمایه ای تحت عنوان صنعت بازچرخانی یا ریفربیش تجهیزات پزشکی ، با همکاری معاونت علمی و

فناوری ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی شرکتهای دانش بنیان داخلی، نسبت به فراخوان اعلام اقلام قابل استفاده مجدد موجود در

انبارهای دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، از ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور اقدام نمود.

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: تاکنون فهرستی مشتمل بر ۱۴۵۲ قلم انواع تجهیزات پزشکی توسط دانشگاه های علوم پزشکی

کشور به هیات امنای صرفه جویی ارزی اعلام و فرآیند بازچرخانی دستگاه های سی تی اسکن، ام آر آی و ونتیلاتور آغاز شده است.

 

وی عنوان کرد: پروژه بازچرخانی ۱۴۵۲ قلم از تجهیزات سرمایه‌ای باحدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی ریالی معادل ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ یورو صرفه جویی ارزی همراه

خواهد بود و در صورت تداوم روند بازچرخانی و تسری آن به همه اقلام قابل بازچرخانی موجود در انبارهای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، میزان صرفه جویی

حاصله تا ۸۰۰ میلیون یورو قابل افزایش خواهد بود.

 

گفتنی است، در این مراسم دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، دکتر علیرضا یوسفی عضو هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه

بیماران، دکتر هومن نریمانی مدیر طرح و برنامه هیات امنای صرفه جویی ارزی و پوینده کریم پور مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی

حضور داشتند.

فایل ها